Raad van State: sluiting 174a Gemeentewet rechtmatig

De burgemeester van Apeldoorn sluit een woning op grond van art. 174a Gemeentewet (Victoria). Rondom de woning is sprake van ernstige overlast en geweld. De eigenaar van de woning acht de sluitingstermijn en het kostenverhaal onrechtmatig. Zowel de Rechtbank als de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State achten het besluit van de burgemeester rechtmatig.

Zie LJN: BO0223