Stekjes van hennepplant rechtvaardigen ontbinding huurovereenkomst

In een woning worden 12 hennepplanten, 181 stekjes van hennepplanten en hennepafval aangetroffen. De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De kantonrechter wijst deze vordering toe. De huurder gaat in hoger beroep. Naar zijn mening is sprake van een gering aantal planten en daarom geen bedrijfsmatige hennepkwekerij. Het Hof overweegt:

“Er is naar het oordeel van het hof geen sprake van een gering aantal planten. Er zijn 12 hennepplanten en 181 stekjes van hennepplanten in het gehuurde aangetroffen. Hiermee kan een hoeveelheid hennep verkregen worden die de hoeveelheid voor eigen gebruik ver te boven gaat. Voorts acht het hof het gezien het grote aantal stekjes onaannemelijk dat [Appellant] geen commerciële bedoelingen had met de stekjes. Er is derhalve wel degelijk sprake van een bedrijfsmatige teelt van hennep. De omstandigheid dat de inrichting van de kwekerij niet heel professioneel was, doet hieraan niet af.”

De hennepteelt rechtvaardigt ontbinding van de huurovereenkomst.

Zie LJN: BN0194