Occupy Amsterdam verliest rechtzaak tegen Burgemeester van Amsterdam

OccupyDe Burgemeester van Amsterdam stelt beperkingen aan de betoging van Occupy. De betogers maken tevergeefs bezwaar tegen dit besluit. De rechtbank gaat in op meerdere argumenten van de betogers. De rechbank stelt klip en klaar dat een betoging in een tentenkamp in zijn geheel onder de reikwijdte van de Wet Openbare Manifestaties valt. De burgemeester kan op basis van die wet wel beperkingen aan een dergelijke betoging stellen. In dit concrete geval is volgens de rechtbank niet gebleken dat de opgelegde beperkingen de betoging van eisers feitenlijk onmogelijk hebben gemaakt. Er is dus geen sprake van een beëindiging van de betoging, zoals de betogers van het Occupy kamp beweren. Lees verder

Overzicht Nederlandse rechtspraak betogingen Occupy

De betogingen van Occupy Den Haag en Amsterdam hebben tot rechtszaken geleid. Eerder schreef ik al over Eindhoven en Rotterdam. De burgemeesters willen beperkingen stellen aan de betoging (Den Haag) of de hele manifestatie verbieden (Den Haag en Amsterdam). Een overzicht van de laatste jurisprudentie: Lees verder

Rechter acht ontruiming tentenkamp demonstranten Amsterdam rechtmatig

Een groep asielzoekers heeft een tentenkamp gebouwd om te demonstreren. De burgemeester van Amsterdam beveelt op grond van de Wet openbare manifestaties om de demonstratie te beëindigen. De bewoners van het tentenkamp stappen tevergeefs naar de rechter. De rechter acht de ontruiming van het tentenkamp rechtmatig. Zie ook de jurisprudentie over Occupy. Lees verder

Boa’s door politierechter op vingers getikt wegens onrechtmatige actie tijdens betoging

Een activiste van de Anarchistische Groep Amsterdam wordt door buitengewoon opsportingsambtenaren (boa’s) vermaand om te stoppen met flyeren en zich te legitimeren. Zij weigert dat. Een boa pakt de activiste vervolgens vast en draagt haar over aan de politie. De activiste zit één dag vast en wordt strafrechtelijk vervolgd. De politierechter spreekt haar vrij en geeft de boa’s een harde tik op de vingers. Lees verder

Noodbevel (art. 175 Gemeentewet) tentenkamp Occupy Ter Apel onrechtmatig

De burgemeester van Vlagtwedde beveelt een ieder om zich uit het gebied waar het tentenkamp van Occupy Ter Apel staat te verwijderen. Vervolgens stelt de burgemeester ook een noodverordening vast die het het verbiedt om zich op te houden in het Occupy-gebied. De bezetters stappen naar de rechter. Lees verder