‘Slachtoffer’ homogeweld probeert tevergeefs woningcorporatie te dwingen tot aanpak overlastveroorzakers

Een huurder zegt slachtoffer te zijn van homohaat. Hij zou door de buren zijn uitgescholden en geslagen. Volgens de huurder moet de woningcorporatie de buren aanpakken en hij stapt naar de rechter. De rechter weigert de woningcorporatie te dwingen een ontruimingsprocedure te starten: hij wil de verhuurder niet op een ‘gerechtelijke mission impossible’ sturen. Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen en of de huurder zelf ook niet schuldig is aan overlast. Er is bovendien volgens de rechter geen sprake van homohaat maar slechts van een uit de hand gelopen burenruzie. Lees verder

Buurman vordert voorlopig met succes verbod op geluidsoverlast school gehandicapte kinderen

Een buurman van een opvang voor zwaar gehandicapte kinderen heeft veel last van het geschreeuw, gegil, gejammer en gekreun van de kinderen. Zijn woongenot wordt hem ontnomen en hij stapt naar de burgerlijke rechter. De voorzieningenrechter treft een ordemaatregel en verbiedt de opvang om de kinderen de speelplaats te laten gebruiken op andere tijdstippen dan tussen 10:00 en 11:45 en 13:00 en 14:45. Lees verder

Onderzoek stankoverlast en overtreding Woningwet niet zorgvuldig uitgevoerd

Burgers klagen over stankoverlast veroorzaakt door een houtkachel. Zij stellen dat de Woningwet (art. 7.3.2. Bouwverordening) wordt overtreden. Het college van b&w moet onderzoek doen en stelt een geurpanel in. Dit panel verklaart dat een stookverbod niet gerechtvaardigd is. De buren stappen naar de rechter. Het geuronderzoek acht de rechtbank niet zorgvuldig.

Lees verder

Woningwet ingezet bij ‘achter de voordeur’-optreden vervuilde en brandgevaarlijke woning

De burgemeester van Zoetermeer machtigt Bouw- en woningtoezicht om een woning binnen te treden. Omwonenden klagen over vervuiling, stank, muizen en overlast. De bewoonster stelt tevergeefs dat het binnentreden onrechtmatig is. Het college van b&w past vervolgens bestuursdwang toe wegens overtreding van art. 1b Woningwet. Er is sprake van overlast en brandgevaar. De Afdeling acht deze herstelsanctie ook rechtmatig. Lees verder

Buurtbewoners proberen tevergeefs overlastgevende feesten bij hotel te stoppen

De buren van een hotel in Oldenzaal klagen bij het college van b&w over overlast rondom een hotel. Daar worden feesten en partijen gegeven. Volgens de buren is dit in strijd met het bestemmingsplan en verzoeken om handhaving. Volgens de Afdeling wordt dit verzoek terecht afgewezen. Lees verder