Woningwet ingezet bij ‘achter de voordeur’-optreden vervuilde en brandgevaarlijke woning

De burgemeester van Zoetermeer machtigt Bouw- en woningtoezicht om een woning binnen te treden. Omwonenden klagen over vervuiling, stank, muizen en overlast. De bewoonster stelt tevergeefs dat het binnentreden onrechtmatig is. Het college van b&w past vervolgens bestuursdwang toe wegens overtreding van art. 1b Woningwet. Er is sprake van overlast en brandgevaar. De Afdeling acht deze herstelsanctie ook rechtmatig.

Zie LJN: BX5271 over het binnentreden.

Zie LJN: BX5267 over het toepassen van bestuursdwang en het opruimen van de woning.

Zie uitgebreider over de rol van de Woningwet bij de aanpak van woonoverlast:

M. Vols, ‘De woningwet en de nieuwe sloppen. Bestrijding woonoverlast anno 2012’,¬†Tijdschrift voor Bouwrecht¬†2012, nr. 138, pp. 769-776.

1 thought on “Woningwet ingezet bij ‘achter de voordeur’-optreden vervuilde en brandgevaarlijke woning

  1. In Tilburg in de T…. , is de situatie zo gevaarlijk ! Dat het wachten is op de brand na korsluiting ! Zoveel is er gerommeldt met de electrische-installatie ! Allemaal losse draden , waar veel te zware machiene aan zitten , wasmachiene en electrische kachels ! Wonen er in een klein- gezinswoning , meer als 20-personen , althans op papier ! Eigenaar zou er ook wonen , althans staat er ingeschreven , maar woond bij zijn vrouw ! Groeten Johan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *