Woningwet ingezet bij ‘achter de voordeur’-optreden vervuilde en brandgevaarlijke woning

De burgemeester van Zoetermeer machtigt Bouw- en woningtoezicht om een woning binnen te treden. Omwonenden klagen over vervuiling, stank, muizen en overlast. De bewoonster stelt tevergeefs dat het binnentreden onrechtmatig is. Het college van b&w past vervolgens bestuursdwang toe wegens overtreding van art. 1b Woningwet. Er is sprake van overlast en brandgevaar. De Afdeling acht deze herstelsanctie ook rechtmatig.

Zie LJN: BX5271 over het binnentreden.

Zie LJN: BX5267 over het toepassen van bestuursdwang en het opruimen van de woning.

Zie uitgebreider over de rol van de Woningwet bij de aanpak van woonoverlast:

M. Vols, ‘De woningwet en de nieuwe sloppen. Bestrijding woonoverlast anno 2012’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2012, nr. 138, pp. 769-776.