Slachtoffers van overlast verzoeken gemeente om handhaving tegen overlastgevende buren

overlast dierenIn meerdere zaken verzoeken slachtoffers van overlast de lokale overheid (burgemeester of college van b&w) om handhavend op te treden (zie ook hier). Deze verzoeken worden dikwijls afgewezen, waarna de slachtoffers bezwaar maken en naar de rechter stappen. Dat heeft wisselend succes. Zo verlies een inwoner van Lage Mierde een rechtszaak over de weigering om op te treden tegen een kraaiende haan en loslopende kippen van de buren. De Raad van State concludeert dat geen hinder van de kippen is geconstateerd en dat er geen sprake is van overtreding van het bestemmingsplan (zie hier). 

Het lukt de buren van een dansschool ook niet om het college van b&w tot handhavend op treden te verplichten. De Raad van State acht niet aangetoond dat geluidsnormen zijn overtreden of dat de voorwaarden uit de exploitatievergunning zijn overtreden. Het verzoek tot handhaving is terecht afgewezen (zie hier)

Een buurtvereniging verzoekt eveneens tevergeefs om handhaving tegen een skatebaan die de oorzaak is van veel overlast. Er is volgens de Raad van State geen overtreding van de Woningwet, Bouwverordening, de Wet Milieubeheer of het bestemmingsplan (zie hier).

In een andere procedure lukt het omwonenden wel om gelijk te krijgen. Zij verzoeken met succes een voorlopige voorziening. De rechter concludeert dat het houden van dance- en housefeesten in een cultureel podium in strijd lijkt te zijn met het bestemmingsplan en dat de exploitatievergunning niet had mogen worden verleend (zie hier).

Een persoon die bezwaar heeft tegen de exploitatievergunning die is verleend voor het festival Paaspop verliest de rechtszaak wel. De burgemeester heeft volgens de rechtbank voldoende voorschriften in de vergunning opgenomen om geluidsoverlast te beperken (zie hier)

ECLI:NL:RVS:2014:427 (haan & kippen)

ECLI:NL:RVS:2014:552 (dansschool)

ECLI:NL:RVS:2014:107 (skatebaan)

ECLI:NL:RBNHO:2014:1037 (dancefeest)

ECLI:NL:RBOBR:2014:438 (Paaspop)