Woningcorporatie vordert een straatverbod tegen de zoon van bewoners huurcomplex

overlast pandIn een wooncomplex ondervinden huurders veel overlast van hun zoon. Deze zoon bedreigt zijn ouders en het personeel van het complex . De ouders doen aangifte en het wooncomplex geeft de zoon een toegangsverbod, maar desondanks blijft de zoon langskomen bij zijn ouders. De verhuurder stapt vervolgens naar de rechter en vordert met succes een straatverbod. De zoon mag niet meer langs komen en zich in de straat bevinden, op straffe van een dwangsom. Lees verder

Burgemeester Utrecht zet Voetbalwet in tegen overlastjongere

De burgemeester van Utrecht heeft een overlastgevende jongere  een groeps- en gebiedsverbod opgelegd. Het is de eerste keer dat hij de maatregel uit art. 172a Gemeentewet (onderdeel van de Voetbalwet) oplegd. Het is afwachten of dit succesvol zal zijn: de eerste ervaringen met de Voetbalwet zijn uiterst teleurstellend: zie hier en hier. Lees verder

Gedragsaanwijzing Voetbalwet sneuvelt bij strafrechter

De officier van justitie legt een man een gedragsaanwijzing op grond van de Voetbalwet (509hh Wetboek van Strafvordering). De rechtbank verklaart het beroep daartegen gegrond:

“De rechter stelt vast dat de rechtbank niet beschikt over het proces-verbaal van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost met voormeld parketnummer. De rechter moet op grond van artikel 509hh van het Wetboek van Strafvordering een eigen afweging maken omtrent het bestaan van ernstige bezwaren tegen betrokkene ter zake van overtreding van de artikelen 141 en/of 300 van het Wetboek van Strafrecht. De rechter is van oordeel dat onvoldoende is gebleken van deze ernstige bezwaren tegen betrokkene uit de (voor de rechtbank beschikbare) betrekkelijke stukken met bovenstaand RK-nummer. “

Zie LJN: BP8553.

Zie ook hier.