Gerechtshof: moeder overlastveroorzakende broers hoeft haar huurwoning niet te verlaten

De zoons van een huurster veroorzaken veel overlast in de woonwijk. De woningbouwcorporatie probeert tevergeefs op grond van art. 7:219 BW bij de rechtbank de moeder uit de woning te zetten en stapt naar het gerechtshof. Dat blijkt ook tevergeefs. De overlast is te ver verwijderd van de woning om de moeder aan te rekenen. Lees verder

Groepsverbod Voetbalwet (172a Gemeentewet) overlastgevende jongere onrechtmatig

De burgemeester van Leusden legt op grond van art. 172a Gemeentewet (Voetbalwet) een jongere een groepsverbod op. De jongere is onderdeel van een overlastgevende groep. Volgens de rechter was wel sprake van een verstoring van de openbare orde, maar kan niet worden bewezen dat er sprake is van ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. De jongere betert namelijk zijn leven. De rechter vernietigt het groepsverbod. Lees verder

Omwonenden trachten tevergeefs komt overlastgevend voetbalveld tegen te houden

Buurtbewoners vrezen overlast wegens de komst van een voetbalveld. Zij stellen dat dit trapveldje in strijd is met het bestemmingsplan (Wro) en veel overlast veroorzaakt. Dit blijkt tevergeefs. De rechtbacht verklaart het beroep ongegrond.

Lees verder

Kamerbewoner moet kamer ontruimen na drugsgebruik, geluidsoverlast, geweld en huurachterstand

Een kamerbewoner veroorzaakt veel overlast voor zijn omwonenden. Zijn huurbaas stapt naar de rechter en vordert dat de huurder de kamer ontruimd. De kantonrechter wijst deze vordering toe. De kamerbewoner moet zijn kamer ontruimen. Lees verder