Burenruzie over hockeyveld eindigt in rechtszaak over onrechtmatige hinder

Eiser is de buurman van gedaagde. De gedaagde heeft een hockeyveld in zijn tuin aangelegd. In de tuin van eiser zijn al zeventien hockeyballen met aardige snelheid terechtgekomen. Ook klaagt hij over geluidsoverlast. Kortom, een burenruzie. Eiser vordert op grond van art. 5:37 BW dat gedaagde geen hockey meer mag spelen of andere mag laten spelen op het veld. De rechtbank oordeelt dat sprake is van onrechtmatige gevaarzetting maar legt een minder bezwarende voorzorgsmaatregel op. Het hockeydoel moet worden verplaatst, ondanks dat dit gedaagde 3000 tot 5000 euro kost. Lees verder

College van b&w treedt handhavend op tegen schutting die overlastjeugd moet tegenhouden

Een inwoner van Utrecht plaatst een schutting omdat hij overlast onderbindt van jongeren op een hangplek. Volgens het college van b&w is deze schutting illegaal aangezien geen omgevingsvergunning is verleend en legt een last onder dwangsom op. De Afdeling Bestuursrechtspraak acht dit gezien de beginselplicht tot handhaving rechtmatig.  Lees verder

Rapport over de rellen van 2011 in Engeland verschenen

In de zomer van 2011 vonden in Engeland grote rellen plaats. Het Riots communities and victims panel heeft 28 maart 2012 zijn eindrapport over deze rellen uitgebracht. In dit rapport wordt ingegaan op de oorzaken van de rellen en de oorzaken daarvan.

Download het eindrapport hier. Een eerder rapport van de zelfde organisatie over de oorzaken van de rellen is hier te downloaden.

Het Home Affairs Select Committee bracht eerder al een onderzoek over de rellen uit. Zie hier. Van de politie-inspectie verscheen in 2011 ook al een onderzoek. Dat is hier te downloaden.