Verhuurder zegt huurovereenkomst op grond van artikel 7:271 BW op na geluidsoverlast

Huurders veroorzaken sinds 2007 geluidsoverlast en gedragen zich intimiderend. De verhuurder zegt vervolgens de huurovereenkomst in 2011 op grond van artikel 7:271 BW op en zegt de huurder dat zij in 2012 moeten vertrekken. Dat weigeren de huurders. De verhuurder stapt vervolgens naar de rechter. Deze acht de opzegging op grond van 7:271 BW rechtmatig en verplicht de huurders te vertrekken.

Deze zaak is bijzonder, omdat verhuurder veelal op grond van artikel 7:231 Burgerlijk Wetboek de huurovereenkomst willen ontbinden. Dat heeft namelijk procedurele voordelen en gaat daarom veelal sneller. Toch bewijst deze zaak dat artikel 7:271 BW een succesvol middel kan zijn, al moet hier wel worden opgemerkt dat de overlast meer dan 4 jaar heeft kunnen duren. Snel optreden is dus niet echt aan de orde.

Zie ECLI:NL:RBNNE:2013:6673