Verlenging Rotterdamwet toegekend

Het Ministerie van VROM meldt op zijn website:

“Minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie heeft op verzoek van Rotterdam toestemming gegeven om de toepassing van de Rotterdamwet opnieuw vier jaar in te zetten en het gebied hiervoor uit te breiden. De Rotterdamwet is een bijzondere maatregel voor grootstedelijke problemen. Een van de mogelijkheden is dat woningzoekenden alleen een woning toegewezen krijgen als zij inkomen uit werk hebben.
Rotterdam heeft verlening gevraagd voor Tarwewijk, Hillesluis, Carnisse en Oud-Charlois. Ook wil Rotterdam de wet graag toepassen voor het gebied Bloemhof. De gemeenteraad van Rotterdam heeft aan de minister voor WWI de noodzaak van het inzetten van deze wet moeten aangeven. De minister heeft op basis van  criteria (noodzakelijkheid, geschiktheid, subsidiariteit en proportionaliteit) het verzoek beoordeeld.
Woningtoewijzing
Toepassing van de wet leidt tot het uitsluiten van mensen zonder inkomen uit werk bij woningtoewijzing. Het toepassen van de Rotterdamwet moet dan ook gezien worden als uiterst middel in gebieden waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Rotterdam is op dit moment de enige gemeente in Nederland die deze wet toepast.
Op 13 juni 2006 heeft Rotterdam van de toenmalig minister van VROM toestemming gekregen voor de toepassing van de genoemde wet. Deze toestemming is daarbij verleend voor de duur van ten hoogste vier jaar, waarbij deze termijn op aanvraag van de gemeenteraad één maal met ten hoogste vier jaar kan worden verlengd.”
Zie hier.