Online mini-college over Rotterdamwet en nieuwe Huisvestingswet

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG hebben twee filmpjes over de nieuwe Rotterdamwet en Huisvestingswet online gezet. Deze filmpjes geven een goed beeld van de nieuwe wetgeving.

Zie hier voor de uitgeschreven tekst van de filmpjes.

Wetsvoorstel Rotterdamwet 2.0: overlastveroorzakers en criminelen geweerd uit wijk

OverlastDe ministerraad heeft op 21 juni 2013 ingestemd met wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet. Dit wetsvoorstel wordt ook wel de Rotterdamwet 2.0 genoemd. Het wetsvoorstel biedt mogelijkheden om overlastveroorzakers (vanaf 12 jaar en ouder!) en criminelen te weren uit de wijk. Het is wel vereist dat de gemeenteraad een huisvestingsverordening heeft opgesteld. In een ander wetsvoorstel werden al andere maatregelen aangekondigd om verloedering en huisjesmelkers aan te pakken. Lees verder

Wetsvoorstel harde aanpak huisjesmelkers en verhuurverbod aangekondigd

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft concrete plannen en een wetsvoorstel aangekondigd voor een harde aanpak van huisjesmelkers. In het kader van mijn werk bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid ben ik betrokken bij deze vernieuwde aanpak van malafide pandeigenaren. De inzet van de Woningwet en een eventueel verhuurverbod zal een grote rol spelen binnen de nieuwe aanpak.

Lees verder

Veranderingen in Rotterdamwet en aanpak huisjesmelkers aangekondigd

Op 6 maart 2012 vergaderden de Tweede Kamer en de Minister van Binnenlandse Zaken over de Wijkenaanpak. In dat overleg werd aangedrongen op aanpassing van de Rotterdamwet (officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De Minister heeft een wijziging aangekondigd en noemt dit de Rotterdamwet 2.0. De wijziging moet vooral de aanpak van verloederde panden, verkrotte woningen en huisjesmelkers beter mogelijk maken.

Lees verder

Verlenging Rotterdamwet toegekend

Het Ministerie van VROM meldt op zijn website:

“Minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie heeft op verzoek van Rotterdam toestemming gegeven om de toepassing van de Rotterdamwet opnieuw vier jaar in te zetten en het gebied hiervoor uit te breiden. De Rotterdamwet is een bijzondere maatregel voor grootstedelijke problemen. Een van de mogelijkheden is dat woningzoekenden alleen een woning toegewezen krijgen als zij inkomen uit werk hebben.
Rotterdam heeft verlening gevraagd voor Tarwewijk, Hillesluis, Carnisse en Oud-Charlois. Ook wil Rotterdam de wet graag toepassen voor het gebied Bloemhof. De gemeenteraad van Rotterdam heeft aan de minister voor WWI de noodzaak van het inzetten van deze wet moeten aangeven. De minister heeft op basis van  criteria (noodzakelijkheid, geschiktheid, subsidiariteit en proportionaliteit) het verzoek beoordeeld.
Woningtoewijzing
Toepassing van de wet leidt tot het uitsluiten van mensen zonder inkomen uit werk bij woningtoewijzing. Het toepassen van de Rotterdamwet moet dan ook gezien worden als uiterst middel in gebieden waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Rotterdam is op dit moment de enige gemeente in Nederland die deze wet toepast.
Op 13 juni 2006 heeft Rotterdam van de toenmalig minister van VROM toestemming gekregen voor de toepassing van de genoemde wet. Deze toestemming is daarbij verleend voor de duur van ten hoogste vier jaar, waarbij deze termijn op aanvraag van de gemeenteraad één maal met ten hoogste vier jaar kan worden verlengd.”
Zie hier.