Amsterdams krakers mogen in woning blijven

In augustus 2009 worden vier leegstaande appartementen gekraakt. Deze appartementen stonden al sinds 2006 leeg en werden zeer traag gerenoveerd. De eigenaar vordert ontruiming bij de rechter. De rechter overweegt:

‘Uitgangspunt is dat gedaagden [de krakers] de panden zonder recht of titel bewonen, zodat de vordering tot ontruiming in beginsel toewijsbaar is. Een ontruimingsvordering in kort geding is evenwel slechts toewijsbaar, indien de eigenaar van de onroerende zaak daarbij een spoedeisend belang heeft, waarbij als uitgangspunt heeft te gelden dat ontruiming niet tot ongerechtvaardigde leegstand mag leiden.’

De vordering wordt door de rechter afgewezen. Hoewel de eigenaar zegt dat de renovatie van de woningen bijna afgerond is, stelt de rechter dat daar aan te twijfel valt:

‘[De renovatie]is echter zodanig traag gebeurd – sinds 2006 staan de appartementen leeg – dat gedaagden terecht vragen stellen bij de stelling van [eisers] dat deze appartementen spoedig op de markt zullen komen.’

Dat andere huurders van bewoonde appartementen klagen over overlast is evenmin niet zwaar genoeg om de gekraakte woningen te ontruimen. Zie BK6078.