Nieuwe Engelse aanpak van overlast: Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd

De Engelse regering wil het instrumentarium om overlast aan te pakken veranderen. In december 2012 is de Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd. Het wordt makkelijker om gedragsaanwijzingen op te leggen. De Crime Prevention Injunction vervangt de Anti-Social Behaviour Order (ASBO) en Anti-Social Behaviour Injunction (ASBI).

Het wordt ook makkelijker om huurders vanwege overlast uit huis te zetten met mandatory possession orders.

Daarnaast introduceert de regering een community trigger, waarmee slachtoffers de overheid kunnen aanzetten om overlast echt aan te pakken. Lees verder

Steun voor nieuwe Engelse maatregelen tegen overlastgevende en asociale huurders

De Engelse regering heeft in augustus 2011 plannen gepresenteerd om overlastgevende huurders harder aan te pakken. Één van de plannen is om relschoppers gemakkelijker uit de woning te kunnen zetten. De reacties op dit wetsvoorstel zijn merendeel positief. De regering kondigt dat het wetsvoorstel zal worden ingediend.

Lees verder