Hennepkwekerij zonder hennepplanten leidt toch tot ontruiming woning

In een woning wordt een hennepkwekerij aangetroffen. In de hennepkwekerij worden echter geen hennepplanten aangetroffen. De verhuurder eist met succes bij de kantonrechter dat de huurovereenkomst ontbonden en de woning ontruimd wordt. Het gerechtshof bevestigt deze uitspraak:

4.8.4. Gelet op het voorgaande en mede gelet op de in eerste aanleg overgelegde foto’s dient naar het oordeel van het hof ervan te worden uitgegaan dat er in de woning wel degelijk sprake was van (de opbouw van) een professioneel ingerichte hennepkwekerij, bestemd voor de beroeps- of bedrijfsmatige teelt van hennep. Hiermee heeft [X.] in strijd gehandeld met zijn verplichting om de door hem gehuurde woning te gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven woonbestemming (artikel 7:214 BW, artikel 7 leden 1 en 2 van de Algemene Huurvoorwaarden). Het feit dat de hennepkwekerij nog niet daadwerkelijk in werking was, doet hieraan niet af. Aannemelijk is dat alleen de inval door de politie op 27 maart 2007 de daadwerkelijke exploitatie van de hennepkwekerij in de weg heeft gestaan.

Zie LJN:BQ3043