Welke mogelijkheden biedt artikel 174a Gemeentewet om overlast in koopwoningen aan te pakken?

Gesloten woning Amsterdam Welke ruimte biedt artikel 174a Gemeentewet om overlast aan te pakken? Kunnen overlastveroorzakers in koopwoningen ongestoord hun gang gaan? Uit een aantal recente zaken blijkt dat de Wet Victoria maar weinig toevoegt aan de gereedschapskist van de burgemeester. Dat leidt ertoe dat slachtoffers en burgemeesters soms met de handen in het haar zitten. Zo ook in Purmerend. In 2012 sluit de burgemeester van die plaats een woning om ernstige woonoverlast te stoppen. Er is sprake van een geëscaleerde burenruzie over geluidsoverlast. De voorzieningenrechter acht de sluiting echter onrechtmatig en wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe. Opmerkelijk is dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem aangeeft dat de geluidsoverlast het woongenot van de buren ernstig aantast en dat goed te begrijpen valt dat de burgemeester heeft opgetreden. Een woningsluiting is volgens hem echter niet op zijn plaats, omdat geluidsoverlast een woningsluiting niet rechtvaardigt.

De uitspraak roept twee vragen op. Ten eerste is het onduidelijk welke mogelijkheid artikel 174a Gemeentewet (de Wet Victoria) biedt bij de aanpak van overlast. Ten tweede is het de vraag of de burgemeester andere mogelijkheden had om de woonoverlast aan te pakken. orzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem aangeeft dat de geluidsoverlast het woongenot van de buren ernstig aantast en dat goed te begrijpen valt dat de burgemeester heeft opgetreden. Een woningsluiting is volgens hem echter niet op zijn plaats, omdat geluidsoverlast een woningsluiting niet rechtvaardigt.

Lees verder

Burgemeester sluit woning van suïcidale man op grond van 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

helpen-en-ingrijpen-bij-woonoverlast-door-psychisch-kwetsbaren-01De burgemeester van Súdwest-Fryslân sluit op basis van art. 174a Gemeentewet de woning van eiser voor de duur van veertien dagen gesloten. De rechtbank stelt vast dat de beslissing van de burgemeester om de woning van eiser te sluiten in hoofdzaak verband houdt met het feit dat eiser heeft gedreigd zijn woning in brand te steken. Vast staat dat eiser dit dreigement kenbaar heeft gemaakt bij de politie, door middel van een 112-melding. In deze melding heeft eiser aangegeven zich van het leven te willen beroven. Lees verder

Burgemeester Utrecht sluit met succes woning op basis van 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

Een inwoner van Utrecht veroorzaakt brandgevaar in zijn woning. Eerder heeft er een gasexplosie plaatsgevonden in zijn woning. De burgemeester besluit de woning te sluiten op grond van art. 174a Gemeentewet. De inwoner stapt naar de rechter. Dat blijkt tevergeefs. Volgens de rechter is er sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde. Lees verder

Artikel 174a Gemeentewet sluiting woning wegens geluidsoverlast onrechtmatig

De burgemeester van Purmerend sluit een woning vanwege geluidsoverlast. De grondslag van de sluiting is art. 174a Gemeentewet. De bewoner van de woning maakt zich schuldig aan geluidsoverlast en intimiderend gedrag. Hij stapt met succes naar de rechter. De rechter acht de sluiting op grond van art. 174a Gemeentewet onrechtmatig. Lees verder

Woning na drugshandel en overlast gesloten op grond van art. 174a Gemeentewet en 13b Opiumwet

De burgemeester van Leiden sluit een woning voor de duur van zes maanden op grond van art. 174a Gemeentewet (de Wet Victoria) en art. 13b Opiumwet (de Wet Damocles). In en rond de woning wordt drugs verhandeld en veroorzaken bezoekers (‘ongure types’) overlast. De rechtbank acht deze sluiting rechtmatig. Lees verder