Wetsvoorstel Rotterdamwet 2.0: overlastveroorzakers en criminelen geweerd uit wijk

OverlastDe ministerraad heeft op 21 juni 2013 ingestemd met wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet. Dit wetsvoorstel wordt ook wel de Rotterdamwet 2.0 genoemd. Het wetsvoorstel biedt mogelijkheden om overlastveroorzakers (vanaf 12 jaar en ouder!) en criminelen te weren uit de wijk. Het is wel vereist dat de gemeenteraad een huisvestingsverordening heeft opgesteld. In een ander wetsvoorstel werden al andere maatregelen aangekondigd om verloedering en huisjesmelkers aan te pakken. Lees verder

Einde Tokkietoets? Rechtbank zet streep door gegevensuitwisseling Groninger verhuurders bij aanpak hennepteelt

cropped-onbewoonbaarverklaring.jpgEen huurder wordt door de rechter verplicht om zijn huurwoning te ontruimen nadat in de woning een hennepplantage is aangetroffen. De verhuurder besluit ook – met goedkeuring van de rechter – om de huurder voor twee jaar geen woning meer aan te bieden.

De rechter acht de uitwisseling van gegevens tussen de verhuurder en andere verhuurders echter niet rechtmatig. Door de gegevensuitwisseling wordt het voor andere verhuurders mogelijk om overlastgevende huurders te weren. De gegevensverwerking is volgens de rechtbank in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lees verder

Langdurige blokkering psychisch gestoorde overlastveroorzaker door woningcorporatie onrechtmatig

Een man heeft psychische problemen (autisme). Hij heeft voorheen medewerkers van de woningcorporatie geïntimideerd en is door de rechter uit zijn woning gezet. De verhuurder heeft zijn inschrijving als woonzoekende vervolgens geblokkeerd. Het gerechtshof acht dat onrechtmatig. Lees verder

Contractsweigering woningcorporatie wegens eerdere overlast huurder

Een woningbouwcorporatie weigert een huurovereenkomst te sluiten met een man die eerder zijn huurwoning verloor vanwege ernstige overlast. Een beroep op art. 8 EVRM van de man is tevergeefs. De rechter acht de contractsweigering rechtmatig. Lees verder