Contractsweigering woningcorporatie wegens eerdere overlast huurder

Een woningbouwcorporatie weigert een huurovereenkomst te sluiten met een man die eerder zijn huurwoning verloor vanwege ernstige overlast. Een beroep op art. 8 EVRM van de man is tevergeefs. De rechter acht de contractsweigering rechtmatig.Zie LJN: BX8844