Slachtoffer overlast dwingt verhuurder tot het aanbieden van een alternatieve woning

overlastVeel Nederlanders ondervinden hinder van hun buren. Het langdurig ondervinden van overlast is slecht voor het welbevinden van een mens. Veelal voelen de omwonenden zullen zich bovendien onvoldoende ‘gehoord’. Zij raken enorm gefrustreerd en getraumatiseerd door het gebrek aan optreden van de instanties. Het is daarom niet vreemd dat sommige slachtoffers zelf stappen ondernemen en bijvoorbeeld hun verhuurder juridisch aanspreken. Recent lukte het een huurder van Lefier bijvoorbeeld om de verhuurder te dwingen om een alternatieve woning aan te bieden. Lees verder

Overzicht jurisprudentie overlast en asociale bewoners: rechtbanken en gerechtshoven streng voor overlastgevende huurders


overlastEerder schreef ik dat in de rechters de meeste vorderingen tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning zullen toewijzen. Ook in 2014 is het beeld dat de Nederlandse rechters streng zijn voor huurders die overlast veroorzaken. Zo ontbindt de Rechtbank Oost-Brabant een huurovereenkomst nadat de huurder voortdurend hard praat, schreeuwt en de televisie hard zet. In Rotterdam leidt het geblaf van een hond tot dezelfde conclusie: de huurder moet zijn woning ontruiming. In Amsterdam volgt op prostitutie in een huurwoning ook ontbinding en ontruiming. Overlastveroorzakers die al in een Tweede Kans overeenkomst hebben getekend en toch overlast veroorzaken, moeten in Overijssel hun huurwoning binnen zes weken ontruimen. Als een huurder in hoger beroep gaat, lijkt de kans op succes niet al te groot: de gerechtshoven bekrachtigen veelal de vonnissen van de rechtbanken.

Lees verder

Rechters zetten asociale en henneptelende huurders zonder pardon uit huis

overlastRechters zijn veelal streng voor overlastveroorzakende huurders en henneptelers. Zij ontbinden zonder pardon de huurovereenkomst en verplichten de huurders de woning te ontruimen. Dat blijkt vooralsnog ook de trend in 2014. Zo zet de Rechtbank Oost-Brabant een psychsich gestoorde man, die geluidsoverlast en vervuiling veroorzaakt en zich intimiderend gedraagt, uit huis (zie hier). Een huurder die zijn woning onderverhuurt aan overlastgevers raakt zijn woning ook kwijt (zie hier). Een andere huurder (met wederom psychische problemen) bedreigt medewekers van de verhuurder en moet van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vertrekken (zie hier). Ook in andere zaken leidt asociaal gedrag tot het verlies van de huurwoning. Lees verder

Overlast tegengaan met gedragsaanwijzingen

overlastHerrie, intimidatie en bedreigingen, een tuin vol rotzooi, blaffende honden, problemen door drugsgebruik, stank en geschreeuw. Overlast van buren is voor veel Nederlanders een probleem. Volgens het Woononderzoek 2012 van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 6 procent van de bewoners in ons land “vaak” overlast van omwonenden. In een aantal regio’s loopt dit op tot 9 procent. Daarnaast zegt 16 procent “wel eens” overlast te ervaren. In een aantal regio’s ligt dat rond de 22 procent. Het merendeel van de woningcorporaties heeft beleid ontwikkeld hoe met deze burenoverlast om te gaan. Dat varieert van huisbezoek, een gesprek met de wijkagent tot buurtbemiddeling. In veel gevallen werkt dit prima, maar in sommige situaties niet goed genoeg. Lees verder

Woningcorporatie vordert een straatverbod tegen de zoon van bewoners huurcomplex

overlast pandIn een wooncomplex ondervinden huurders veel overlast van hun zoon. Deze zoon bedreigt zijn ouders en het personeel van het complex . De ouders doen aangifte en het wooncomplex geeft de zoon een toegangsverbod, maar desondanks blijft de zoon langskomen bij zijn ouders. De verhuurder stapt vervolgens naar de rechter en vordert met succes een straatverbod. De zoon mag niet meer langs komen en zich in de straat bevinden, op straffe van een dwangsom. Lees verder