Ex-gedetineerde verliest woning na overtreding drugsverbod uit huur- en begeleidingsovereenkomst

Een ex-gedetineerde gebruikt harddrugs in zijn woning. Dat is een overtreding van de huur- en begeleidingsovereenkomst die hij heeft gesloten met Stichting Exodus. Nadat is gebleken dat de ex-gedetineerde niet meewerkt aan hulpverlening voor zijn drugsverslaving, ontbindt Stichting Exodus de overeenkomst met de ex-gedetineerde. Het gerechtshof gaat akkoord met deze ontbinding en verplicht de ex-gedetineerde om de woning te ontruimen.

De overeenkomst die de ex-gedetineerde met Exodus heeft, betreft een gemengde overeenkomst. Dat betekent dat de overeenkomst buitengerechtelijk kan worden ontbonden. Het gerechtshof stelt daarover:

Het hof volgt [appellant] niet in dit betoog. Het hof is met de voorzieningenrechter en met partijen van oordeel dat de overeenkomst tussen partijen een gemengd karakter heeft; de overeenkomst strekt niet alleen tot het verschaffen van woonruimte, maar ook tot begeleiding van [appellant]. Bij een dergelijke, gemengde, overeenkomst zijn de voor die beide overeenkomsten geldende bepalingen in beginsel naast elkaar van toepassing (en kan de huurder zich dus op huurbescherming beroepen), tenzij deze bepalingen niet goed met elkaar verenigbaar zijn of de strekking van de bepalingen zich tegen toepassing ervan op de overeenkomst verzet. Dat is voor wat betreft de huurbeschermingsbepalingen het geval indien het begeleidingselement duidelijk overheerst. Naar voorlopig oordeel van het hof doet die situatie zich hier voor.

(…)

De slotsom is dat naar het voorlopig oordeel van het hof de huurbeschemingsbepalingen niet op de overeenkomst van partijen van toepassing zijn, in die zin dat [appellant] zich niet op huurbescherming kan beroepen indien de huur- en begeleidingsovereenkomst eindigt doordat [appellant] tekortschiet in zijn verplichting zich te laten begeleiden. Voor zover [appellant] zich er nog op beroept dat hij een “tweede kanser” is, voor wie andere regels gelden, ziet [appellant] over het hoofd dat – wat er overigens ook zij van die stelling – zijn overeenkomst met Exodus beheerst wordt door wat in die overeenkomst is bepaald.

Zie ECLI:NL:GHARL:2013:9646