Slachtoffer overlast dwingt verhuurder tot het aanbieden van een alternatieve woning

overlastVeel Nederlanders ondervinden hinder van hun buren. Het langdurig ondervinden van overlast is slecht voor het welbevinden van een mens. Veelal voelen de omwonenden zullen zich bovendien onvoldoende ‘gehoord’. Zij raken enorm gefrustreerd en getraumatiseerd door het gebrek aan optreden van de instanties. Het is daarom niet vreemd dat sommige slachtoffers zelf stappen ondernemen en bijvoorbeeld hun verhuurder juridisch aanspreken. Recent lukte het een huurder van Lefier bijvoorbeeld om de verhuurder te dwingen om een alternatieve woning aan te bieden. Lees verder

Burgemeester Veenendaal legt pedofiel gebiedsverbod op

Een pedofiel keert vanuit de gevangenis terug naar Veenendaal. De burgemeester wil hem aanvullende voorwaarden opleggen via het civiele recht. De civiele rechter acht de gemeente niet-ontvankelijk. Vervolgens legt de burgemeester via artikel 172 lid 3 Gemeentwet de pedofiel een gebiedsverbod op. De voorzieningenrechter schorst dit besluit, omdat hij dit onrechtmatig acht. Lees verder

Burgemeester pakt overlast in koopwoning aan door woning te sluiten. Welke mogelijkheid biedt 174a Gemeentewet?

overlastOverlast rondom koopwoningen lijkt een steeds urgenter probleem te worden. De grootste problemen doen zich (logischerwijs) voor in meergezinswoningen (zoals flats en appartementengebouwen). In het Woononderzoek 2012 van het CBS geeft 6 procent van de bewoners van een meergezinskoopwoning veel overlast te ondervinden van directe buren. 20 procent van de kopers in een meergezinskoopwoning zegt soms overlast te ondervinden. Van de kopers in eengezinswoningen geeft 3 procent aan veel overlast te ondervinden en 13 procent soms overlast. Ik schreef eerder dat de burgemeester staat veelal machteloos staat tegen overlastveroorzakers in koopwoningen. Een nieuwe uitspraak over de toepassing van artikel 174a Gemeentewet (de Wet Victoria) bevestigt deze stelling. Lees verder

Onderzoek naar aanpak woonoverlast verkrijgbaar bij Boom Juridische uitgevers

vols woonoverlast privelevenOp 31 oktober 2013 promoveerde Michel Vols op een onderzoek naar de aanpak van overlastveroorzakers. Het boek over de aanpak van woonoverlast in Nederland, Engeland, Wales en België is te verkrijgen bij Boom Juridische uitgevers en kan hier besteld worden. Lees verder

‘Burgemeesters kunnen overlast woningeigenaren niet aanpakken’

Gesloten pandBurgemeesters staan machteloos tegen woningeigenaren die ernstige geluidsoverlast veroorzaken of zich op een andere manier asociaal gedragen naar de buren. De lokale overheid kan proberen de woningen te sluiten, maar in de ogen van rechters is dat middel al snel veel te zwaar. Jurist Michel Vols stelt daarom voor om de Nederlandse Gemeentewet aan te passen opdat de lokale overheid betere instrumenten krijgt om effectief te reageren bij ernstige burengeschillen. Vols promoveert 31 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder