Veranderingen in Rotterdamwet en aanpak huisjesmelkers aangekondigd

Op 6 maart 2012 vergaderden de Tweede Kamer en de Minister van Binnenlandse Zaken over de Wijkenaanpak. In dat overleg werd aangedrongen op aanpassing van de Rotterdamwet (officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De Minister heeft een wijziging aangekondigd en noemt dit de Rotterdamwet 2.0. De wijziging moet vooral de aanpak van verloederde panden, verkrotte woningen en huisjesmelkers beter mogelijk maken.

Het ministerie meldt op zijn website over de Rotterdamwet 2.0:

De minister en de commissieleden debatteerden dinsdag 6 maart over de wijkaanpak. De discussie lijkt vooral te gaan over de wijze waarop met minder overheidsbijdrage en investeringscapaciteit de ingeslagen weg voortgezet kan worden.

Elke partij heeft daarbij zo zijn wensen:

* De PVV pleit voor uitbreiding van de Rotterdamwet
* De VVD pleit voor meer regelvrije ruimte
* De PvdA wil een ‘community right to buy’ voor buurthuizen
* De SP wil concrete toezeggingen dat bewonerscommissies ondersteuning krijgen daar waar nodig
* D66 pleit voor voortzetting van de integrale benaderingswijze
* Het CDA pleit voor meer ruimte voor burgers en burgerschap
* GroenLinks wil duidelijkheid over de coördinerende rol van de minister

Particuliere woningverbetering
Over een ding waren de leden van de commissie het eens. Er moeten meer mogelijkheden komen om particuliere eigenaren die hun bezit verwaarlozen aan te pakken. Hierbij werd er vooral ingegaan op de huisjesmelkers. Er zijn weliswaar mogelijkheden om in dit soort gevallen tot onteigening over te gaan, maar het is onduidelijk wie voor de benodigde verbouwingskosten opdraait. De minister gaf aan voor de zomer te komen met een evaluatie van de Rotterdamwet en voorstellen te leveren voor een Rotterdamwet 2.0 waarin het vraagstuk rondom particuliere woningverbetering nadrukkelijk een plek krijgt.

Zie hier.