Kraker mag van rechter in kraakwoning blijven, ontruiming verboden na toetsing art. 8 EVRM

kraakpandEen kraker mag van de rechter in een kraakwoning blijven zitten. Hij vordert met succes een verbod op de ontruiming. De rechter komt tot de conclusie dat, gezien art. 8 EVRM, het gebruik van de kraakwoning prevaleert boven het gebruik van de woning door de eigenaar. Lees verder

Omzettingsvergunning kamerverhuurpand moet toch verleend worden

verwaarloosd pandDe rechtbank acht het verlenen van een omzettingsvergunning ten behoeve van kamerverhuur onrechmatig. Omwonenden zouden te veel overlast ervaren. De Afdeling vernietigt deze uitspraak. De weigering om een vergunning te verlenen is niet voldoende gemotiveerd. Er is geen sprake van ernstige overlast die een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu veroorzaakt. Lees verder

Gemeente Den Haag pakt slecht functionerende VVE’s aan met art. 5:127a BW

De gemeente Den Haag start met een pilot om slecht functionerende VVE’s aan te pakken met behulp van de bevoegdheid van art. 5:127a BW (het machtigingsmodel). De gemeente stapt naar de rechter om de VVE te activeren en onderhoud aan het gebouw af te dwingen. Lees verder