Buren weren een kamerverhuurpand vanwege verwachte overlast studenten

Het college van b&w van Tilburg verleent een kamerverhuurvergunning aan een pandeigenaar. De buren stappen met succes naar de rechter. Zij vrezen overlast. De rechter verklaart de beroepen van de buren gegrond. Lees verder

Bestuurlijke boete Huisvestingswet (4000 euro) na aantreffen hennepkwekerij

In een woning wordt een hennepkwekerij aangetroffen. De huurder van de woning heeft volgens het college van b&w de woning zonder een ontrekkingsvergunning de bestemming van de woning ontrokken ten behoeve van hennepteelt. Dit is een overtreding van de Huisvestingsverordening en Huisvestingswet. Aan de huurder wordt daarom een bestuurlijke boete van 4000 opgelegd. De rechtbank acht deze boete rechtmatig. Lees verder

Omzettingsvergunning studentenpand geweigerd vanwege vrees voor overlast

Het college van b&w weigert een omzettingsvergunning te verlenen voor een studentenpand. Er wordt gevreesd voor ernstige overlast in de buurt. De eigenaar van het kamerverhuurpand is het daarmee oneens. Hij stelt tevergeefs beroep in. De rechtbank acht het rechtmatig dat de omzettingsvergunning is geweigerd.

Zie LJN: BW9655.

Zie ook LJN: BX8280 waar het gebruik van een kamerverhuurpand moet worden gestaakt wegens het ontbreken van een ontrekkingsvergunning.

Krakers mogen ondanks Kraakwet blijven zitten in kraakpand

Krakers in Groningen worden bedreigd met ontruiming van het kraakpand. Het OM wil overgaan tot ontruiming van het gekraakte pand. De krakers stappen met succes naar de rechter en vorderen een verbod op deze ontruiming. Lees verder

Wetsvoorstel harde aanpak huisjesmelkers en verhuurverbod aangekondigd

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft concrete plannen en een wetsvoorstel aangekondigd voor een harde aanpak van huisjesmelkers. In het kader van mijn werk bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid ben ik betrokken bij deze vernieuwde aanpak van malafide pandeigenaren. De inzet van de Woningwet en een eventueel verhuurverbod zal een grote rol spelen binnen de nieuwe aanpak.

Lees verder