Handreiking aanpak overlast veroorzaakt door mensen met psychische problemen

De handreiking met tips en trucs voor de aanpak van psychisch kwetsbaren is verschenen. Ik heb meegewerkt bij het samenstellen van deze handreiking over de juridische aanpak van psychisch gestoorde overlastveroorzakers. Dit onderzoek leidt tot de volgende publicatie:

T.C. van Schendel, J.G. Brouwer & M. Vols, Bestrijding woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken 2012.

De handreiking voor gemeenten en hun samenwerkingspartners biedt aanvullende middelen om overlast die wordt veroorzaakt door minder goed aanspreekbare mensen te voorkomen of aan te pakken. Download de handreiking hier.