E-boek Aan de slag achter de voordeur verschenen

De overheid treedt steeds vaker achter de voordeur op om bijvoorbeeld woonoverlast aan te pakken. De rijksoverheid heeft nu een electronisch boek over de aanpak achter de voordeur uitgebracht.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken laat op zijn website weten:

Het experiment ‘Achter de Voordeur’ blijkt een effectieve aanpak van zogenoemde multiprobleemgezinnen te zijn. Die aanpak bestaat er uit dat gemeenten per gezin 1 plan opstellen en 1 regisseur aanstellen. Hierdoor komt er meer rust in de gezinnen en wordt de hulp beter op elkaar afgestemd.

De resultaten van het experiment en de ervaringen van de gemeentelijke projectleiders zijn te lezen in een e-book (in dit geval een internactieve pdf). In het e-book ‘Aan de slag achter de voordeur, van signaleren naar samenwerken’ is ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgenomen. Dat is een methode om uit te rekenen wat de ‘Achter de voordeur’-aanpak in geld oplevert.

Zoektocht
Het experiment omvat de gezamenlijke zoektocht van 6 gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Eindhoven, Groningen en Enschede) en het Rijk (BZK & VWS). In een multiprobleemgezin hebben meerdere leden van het gezin problemen. Daarom zijn er verschillende hulpverleners bij het gezin betrokken. Maar de hulpverleners weten vaak niet van elkaar wat zij precies doen. Een betere samenwerking maakt de hulp effectiever.

Om tot een betere samenwerking te komen is in het experiment gekozen voor het neerleggen van de regie en het mandaat bij 1 hulpverlener. Door deze opzet ontstaat meer rust in de gezinnen en wordt de hulp beter op elkaar afgestemd. Dit heeft weer minder escalaties tot gevolg, wat weer tot bijvoorbeeld minder schooluitval leidt. Of tot minder kosten van opvang en justitie.

Praktijk
Met deze publicatie voorzien BZK en VWS in een antwoord op de vraag ‘hoe te beginnen?’ Deze vraag stellen veel projectleiders zich als ze de opdracht krijgen een aanpak één gezin, één plan, één regisseur op te zetten.

Daarbij is elke gemeente anders: groot of klein, een geconcentreerd wonende doelgroep of een doelgroep die in meerdere wijken of buurten in de stad woont, type problematiek, enzovoorts. Deze verschillen zorgen er voor dat er niet 1 aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur bestaat. Echter, gemeenten kunnen wel van elkaars ervaringen leren en hoeven daarmee niet ieder voor zich het wiel uit te vinden.

In het hoofdstuk ‘Wat werkt in de praktijk’ wordt beschreven wat er voor nodig is om deze succesvolle aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur te ontwikkelen. Het bundelt de kennis en ervaring van verschillende gemeenten die beschikken over een aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur en illustreert dit aan de hand van de ‘lessons learned’ en praktijkvoorbeelden

Download het e-boek over de achter de voordeur aanpak hier.