Rechters zetten asociale en henneptelende huurders zonder pardon uit huis

overlastRechters zijn veelal streng voor overlastveroorzakende huurders en henneptelers. Zij ontbinden zonder pardon de huurovereenkomst en verplichten de huurders de woning te ontruimen. Dat blijkt vooralsnog ook de trend in 2014. Zo zet de Rechtbank Oost-Brabant een psychsich gestoorde man, die geluidsoverlast en vervuiling veroorzaakt en zich intimiderend gedraagt, uit huis (zie hier). Een huurder die zijn woning onderverhuurt aan overlastgevers raakt zijn woning ook kwijt (zie hier). Een andere huurder (met wederom psychische problemen) bedreigt medewekers van de verhuurder en moet van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vertrekken (zie hier). Ook in andere zaken leidt asociaal gedrag tot het verlies van de huurwoning. Lees verder

Burgemeesters sluiten op basis van 13b Opiumwet woningen vanwege drugshandel en hennepteelt

Opiumwet sluitingBurgemeesters hebben op grond van artikel 13b Opiumwet de bevoegdheid om woningen te sluiten vanwege drugshandel en hennepteelt. Dat wordt wederom bevestigt in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vondst van een grote hoeveelheid henneptoppen, sealbags en een plak hasjiesj is voldoende om een woning te kunnen sluiten. De persoonlijke verwijtbaarheid van de bewoner is niet van belang voor de sluiting. Lees verder

Raad van state: hennepteelt in woning leidt tot sluiting woning artikel 13b Opiumwet

Gesloten pand

Kan hennepteelt met artikel 13b Opiumwet worden bestreden? De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een bevestigend antwoord gegeven op die vraag.

In mei 2012 wordt in een woning een hennepplantage met 87 hennepplanten aangetroffen. De burgemeester van Purmerend besluit om op grond van artikel 13b Opiumwet (‘de Wet Damocles’) de woning voor een half jaar te sluiten. De bewoners stappen naar de rechter. Volgens de henneptelers is het niet mogelijk om artikel 13b Opiumwet toe te passen in het geval van hennepteelt in de woning. Zij krijgen van de rechtbank gelijk, maar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State acht de sluiting van de woning wel rechtmatig. Een hennepplantage van meer dan vijf planten is te kenmerken als handelshoeveelheid en is daarom een geldige reden om artikel 13b Opiumwet toe te passen.

Lees verder

Gerechtshoven: henneptelers en drugshandelaren moeten hun huurwoningen verlaten en ontruimen

FlatHet komt geregeld voor dat henneptelers en drugshandelaren voor de kantonrechter moeten verschijnen omdat de verhuurder vordert dat zij hun huurwoning moeten ontruimen. In verreweg de meeste gevallen wint de verhuurder.

Mocht de kantonrechter de vordering toch afwijzen, dan staat het verhuurder vrij om in hoger beroep te gaan. Gerechtshoven zijn veelal streng voor henneptelende en drugsdealende huurders. Zo verplicht het Hof Den Haag een huurder zijn woning te ontruimen vanwege dertien planten in de tuin. Een moeder moet volgens het Hof Den Bosch haar woning verlaten, omdat haar zoon in de woning een hennepplantage heeft ingericht. Een huurder in Almere moet van het Hof Arnhem Leeuwarden- ondanks een ziek minderjarig kind – haar woning ontruimen wegens dealactiviteiten.

Lees verder