Café door burgemeester gesloten na verstoring van de openbare orde

De burgemeester sluit op grond van art. 174 Gemeentewet en de APV een café. Er hebben zich verstoringen van de openbare orde voorgedaan. Omwonenden klagen over geluidsoverlast, een spport van glaswerk rondom het café en er was een schietincident. De rechtbank acht de tijdelijke sluiting rechtmatig. Lees verder

Woningwet ingezet bij ‘achter de voordeur’-optreden vervuilde en brandgevaarlijke woning

De burgemeester van Zoetermeer machtigt Bouw- en woningtoezicht om een woning binnen te treden. Omwonenden klagen over vervuiling, stank, muizen en overlast. De bewoonster stelt tevergeefs dat het binnentreden onrechtmatig is. Het college van b&w past vervolgens bestuursdwang toe wegens overtreding van art. 1b Woningwet. Er is sprake van overlast en brandgevaar. De Afdeling acht deze herstelsanctie ook rechtmatig. Lees verder

Geluidsoverlast veroorzaakt door psychisch gestoorde vrouw leidt tot ontruiming huurwoning

Een huurster veroorzaakt geluidsoverlast, ontvang veel drugsgebruikers in huis en laat de woning vervuilen. De GGZ meldt de verhuurder weten het contact te staken wegens intimidatie. De kantonrechter acht de geluidsoverlast (tekortkoming) dusdanig ernstig dat hij de huurster verplicht de woning te verlaten.  Lees verder

Vervuiling huurwoning leidt tot gedwongen ontruiming

Een huurder laat zijn tuin en huurwoning ernstig vervuilen:

De woonkamer staat vol spullen, de ramen zitten dicht, er is vocht te zien aan de muren, in de keuken staat afwas en er zijn overal etensresten. In de bijkeuken ligt een stinkende berg wasgoed, waarop spinrag zit. De hond doet zijn behoefte in de woonkamer. In de achtertuin zitten de vuilcontainers vol, zakken met vuil liggen onder het keukenraam, het onkruid staat hoog. In huis zijn veel dode en levende vliegen.

De verhuurder vordert met succes dat de huurwoning ontruimd moet worden. De huurder moet zijn woning uit. Lees verder

Wetsvoorstel harde aanpak huisjesmelkers en verhuurverbod aangekondigd

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft concrete plannen en een wetsvoorstel aangekondigd voor een harde aanpak van huisjesmelkers. In het kader van mijn werk bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid ben ik betrokken bij deze vernieuwde aanpak van malafide pandeigenaren. De inzet van de Woningwet en een eventueel verhuurverbod zal een grote rol spelen binnen de nieuwe aanpak.

Lees verder